ANASAYFA

Dünyanın giderek küreselleştiği günümüzde, ülkeler arasındaki işbirliği hızlanmaya başlamıştır. Söz konusu işbirliği sadece ekonomi alanında değil, sosyal, kültürel, politika ve yönetim uygulamalarında da görülmektedir. İşbirliği ve karşılıklı etkileşimler özellikle coğrafi olarak birbirine yakın bölgelerde daha da yoğunlaşmaktadır. Bu kapsamda ülkemizin de içinde bulunduğu Karadeniz havzasında açık bir işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim başta Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler olmak üzere Karadeniz ve Balkan ülkeleri arasındaki gerek tarihi bağlar gerekse coğrafi unsurlar, bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ve etkileşimin çok eskilere dayandığını ortaya koymaktadır.

Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi, bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini ekonomik, sosyal ve politik konuların merkezine koyan bir birimdir. Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler arasındaki coğrafi yakınlık ile ülkelerin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanarak; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki işbirliğini geliştirmek ve akademik çalışmalar yapmakta olan bilim insanlarının bilim insanlarının bilgi, birikim ve çalışma metotları hakkında karşılıklı paylaşımlarda bulunmalarını sağlamak, Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin temel amacıdır. Merkez kapsamında Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında ortak bilimsel faaliyetlerin ve akademik çalışmaların gelişmesine olanak sağlamak amacıyla uluslar arası sempozyumların düzenlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerdeki ekonomik yapı hakkında bilgi sağlayıcı nitelikte çeşitli ekonomik bültenlerin çıkarılması da Merkez’in hedefleri arasında yer almaktadır.